AlterNation - magazyn o muzyce Electro, Industrial, EBM, Gothic, Darkwave i nie tylko
Neoclassical
Neoklasycyzm – kierunek w muzyce XX wieku zaliczany do modernizmu, nawiązujący do muzyki przedromantycznej. Dominował w muzyce europejskiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, oddziaływał na wielu kompozytorów amerykańskich. Podstawowe założenie: sztuka jest fenomenem autonomicznym, jedynie estetycznym, więc w muzyce zbędny jest program (w opozycji do romantyzmu); jej zadaniem nie jest komentowanie świata (w opozycji do ekspresjonizmu) ani oddziaływanie na emocje - konsekwentnie unikano więc patosu i ekstazy. O wartości dzieła decyduje doskonałość rzemiosła kompozytorskiego (stanowiło to pewną reakcję na postulaty dada), przejrzysta i zwarta forma (częste nawiązania do barokowej fugi, do klasycznej formy sonatowej). Charakterystyczne dla utworów neoklasycznych są czytelne i różnorodne związki z muzyką wcześniejszych okresów: od tytułów (symfonie, sonaty), poprzez techniki (zwłaszcza kontrapunktyczne) po naśladownictwo dawnych stylów (pastisze). Orkiestrowe utwory są powściągliwe kolorystycznie (w opozycji do impresonizmu). Harmonia jest tonalna, lecz "lekko przybrudzona" dysonansami. W latach dwudziestych Strawiński wielokrotnie podkreślał, że pod pojęciem neoklascyzmu rozumie przywracanie sztuce takich wartości jak mistrzostw doskonałość. Zwracał uwagę na potrzebę powrotu do tradycyjnego rozumienia piękna, w połączeniu z prawdą i dobrem, lecz realizowanego nowoczesnymi środkami. Praca kompozytora opierać się miała na znajomości materiału, opanowaniu technik oraz twórczej pracy intelektu. Słuchacz miał czerpać przyjemność z odkrywania w utworze ładu i porządku, podziwiać pomysłowość kompozytora (...): utwór miał się przede wszystkim podobać i budzić uznanie, a nie poruszać lub wstrząsać (co postulowali w tym czasie ekspresjoniści). Za początek tego kierunku przyjmuje się powstanie Pulcinelli (1919) Strawinskiego, zaś za umowny koniec - premierę jego opery Żywot rozpustnika (1951). Do przedstawicieli nurtu należeli: Igor Strawinski, Bela Bartok, Paul Hindemith, Dymitr Szostakowicz, Siergiej Prokofjew - jednym z najbardziej znanych jego utworów jest Symfonia klasyczna. W Polsce: Grażyna Bacewicz, Michał Spisak, Witold Lutosławski. W literaturze anglosaskiej terminu neoclassical używa się również w odniesieniu do odwołujących się do muzyki poważnej stylów rocka progresywnego i dark wave. Nie mają one jednak wiele wspólnego z neoklasycyzmem w opisanym powyżej sensie.

Artyści przypisani do gatunku

[haven]

Kraj: Polska / Poland / Data powstania: 2005-01-11

Ad Ombra

Kraj: Rumunia / Romania / Data powstania: 2005

Arcana

Kraj: Szwecja / Sweden / Data powstania: 1993

Ataraxia

Kraj: Włochy / Italy / Data powstania: 1985

Epochate

Kraj: Włochy / Italy / Data powstania: 2008

Gothica

Kraj: Włochy / Italy / Data powstania: 1994

Hexperos

Kraj: Włochy / Italy / Data powstania: 2004

In The Nursery

Kraj: Wielka Brytania / United Kingdom / Data powstania: 1981

Ioannes Aurelius Serpentor

Kraj: Polska / Poland / Data powstania: 2003

Triarii

Kraj: Niemcy / Germany / Data powstania: 2004

Strony:
1